Anvisningar och åtgärdsplan kring  företagets hantering av COVID-19 virus. Läs mer

About us

"Trygg omsorg på dina villkor"

Vår vision

Hos Adela omsorg har vi en tydlig vision:
Trygg omsorg på dina villkor.
Detta återspeglas både i vårt dagliga arbete och
i vår långsiktiga utveckling.

Vi menar vad vi säger

Vi erbjuder varje kund trygg omsorg på kundens villkor.
Vårt arbetssätt kan sammanfattas i tre nyckelord – kontinuitet, flexibilitet och integritet.
Kontinuitet: Vi håller personalomsättningen så låg som möjligt och vi ser till att du är med och utformar vården som du vill ha den.
Flexibilitet: Vi är lyhörda för dina förändrade önskemål och behov.
Integritet: Vi respekterar dig, ditt liv och dina önskemål.
About us

Konstant utveckling

Vi tar vårt jobb på allvar. Vi ser till att följa med i utvecklingen och strävar efter att göra vår röst hörd i omsorgsbranschen. Vi för en konstant dialog med kunder, anhöriga och samarbetspartners för att se hur vi kan bli ännu bättre. Vi är noga med att aldrig nöja oss, och uppmuntrar våra kunder att återkomma med både ris och ros.

Vi menar vad vi säger

Vi är det lilla företaget med det stora hjärtat. Det här är inte bara tomma ord – var och en av oss som jobbar hos Adela gör det för att vi tycker att omsorg är det viktigaste som finns. Vi vill erbjuda dig den vård som vi själva hoppas få en dag vård med omtanke, personlig kontakt och trygghet. Kunder som personal – vi är alla en del av Adelafamiljen.

Medarbetare

Adela Omsorg har 135 anställda som aktivt jobbar inom hemtjänsten och 15 anställda som jobbar inom personlig assistans.

Utbildningsnivån:
Adela omsorg strävar alltid efter att erbjuda sina kunder vård och omsorg av högsta kvalité och för att kunna göra det anställer vi endast personer som har ett brinnande intresse för vård och omsorg.
Av våra medarbetare inom hemtjänsten har ca 50 % undersköterskeutbildning, ca 20% vårdbiträdesutbildning och resterande lång yrkeserfarenhet inom vården.

Medarbetare som anställs av Adela Omsorg för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Adela Omsorg har ett certifierad demens team som jobbar med att sprida kunskap genom hela organisationen och höja kompentensen inom demens inom verksamheten.

Kvalité

Adela Omsorg arbete ständigt med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Adela Omsorg arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38

Styrelse och Ekonomi

All information kring Adela Omsorgs styrelse och ekonom hittar du via länken nedan.

https://www.allabolag.se/5568443609/ab-adela-omsorg

VÅRT ARBETSSÄTT

pyramid-solna-adela-omsorg-stockholm-solna.png

Vad betyder det när vi säger att vi erbjuder dig hög kvalitet?

I omsorgsbranschen är hög kvalitet ett luddigt begrepp som är svårt att mäta. Adelapyramiden är tänkt att ge kunder, anhöriga och samarbetspartners en tydligare bild av våra prioriteringar.

Basen på pyramiden – kvalitet, kompetens, engagemang och flexibilitet – syftar på vår personal. Vår verksamhet bygger på övertygelsen att om vår personal mår bra, så mår våra kunder bra.
Kvalitet
Vår personal ger kunden den tid han eller hon behöver, är uppmärksam och lyhörd.
När dessa tre byggstenar ligger stadigt, når vi pyramidens topp:
Trygg omsorg på kundens villkor. 

Våra arbetsområden

Vi har avtal med samtliga stadsdelar i Stockholms stad, Solna kommun, Sundbyberg kommun och Järfälla kommun. Kundvalssystemet innebär ökad valfrihet och mångfald – du bestämmer själv vem som hjälper dig.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.