Ditt liv, dina villkor.

Adela Omsorgs vision är att ge den enskilde en trygg omsorg på hens egna villkor.

Vi ger den enskilde stöd och rätta förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet är alltid individanpassat med tydliga mål och delmål.

Vi ger stöd i att stärka den enskildes förmåga att klara sin dagliga livsföring, tillgodose den enskildes behov av personlig omvårdnad och praktisk hjälp i sin vardag.

Vi har ett pedagogiskt arbetssätt i allt vi gör och arbetar systematiskt med kvalitetsförbättring utifrån våra arbetssätt, ledningssystem. Vårt arbetssätt präglas av att den boende är delaktig i allt från planering till genomförande och vår inställning är att vi som boendestödjare arbetar med den enskilde och inte åt den som behöver stöd.

Adela Omsorg säkerställer att alla våra boendestödjare är lämpade att utföra sina arbetsuppgifter vid varje tillfälle. Boendestödet utförs alltid av medarbetare med särskild kunskap om den enskildes behov, önskemål och kompetens. De arbetar enligt beprövade metoder som är adekvat för varje individ och de vi främst använder i verksamheten är:

● Kälvesten (Adela Omsorg har en egen specialist och utbildare)
● Ett Självständigt Liv (ESL)
● Motiverande Samtal (MI)
● KASAM (Integrerat i vårt arbetssätt med den enskildes genomförandeplan)
● Hitta Rätt (Livsområden med målet att stärka individualiseringen av vårt boendestöd)

Våra boendestödjare talar följande språk flytande samt tolk:

● Svenska
● Engelska
● Spanska
● Persiska
● Ryska
● Arabiska
● Finska
● Franska
● Lingala
● Somaliska
● Dhari

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2022.