Anvisningar och åtgärdsplan kring  företagets hantering av COVID-19 virus. Läs mer

Personlig assistans Stockholm

Adela Omsorg erbjuder personlig assistans till barn, unga och vuxna.

personlig-assistans-adela-omsorg-stockholm-kommun-solna-kommun-sundbybergs-kommun-omsorg.jpg

Vem har rätt till
Personlig assistans?

Rätten till att få personlig assistans regleras enlig LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
För att kunna få personlig assistans krävs det att du tillhör en av de tre s.k. personkretsarna . Om du tillhör personkretsen har du rätt att ansöka om personlig assistans hos din kommun. I det fall dina grundläggande behov faller under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen över din assistans. Skulle dina grundläggande behov överstiga 20 timmar i veckan kan du ansöka om statlig assistansersättning hos försäkringskassan.

Vill du ha rådgivning eller hjälp med din ansökan? Besök vår systersida adelaassistans.se eller ring oss så hjälper vi till:

010-16 65 000

Personlig assistans i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Järfälla

Adela Omsorg är en trygg anordnare av personlig assistans som arbetar i hela Stockholm, med fokus på Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla. När du anlitar oss så är vi med dig hela vägen och erbjuder en helhetstjänst. Vi hjälper dig med kontakten med myndigheter, något som många tycker är besvärligt. Vi reder på ett noggrant vis ut vilka behov du har, ordnar ett schema som fungerar smidigt och väljer assistenter som passar just dig och dina personliga behov. Vill du byta assistent eller känner att våra nuvarande assistenter inte matchar dina önskemål så startar vi en rekryteringsprocess utifrån de kvalifikationer du söker. Kanske är det så att du redan känner någon som du vill ska bli din assistent, eller en anhörig som du vill ska vara den som hjälper dig? Vi anställer efter dina önskemål! När du anlitar oss för personlig assistans så kan du räkna med att få hjälp hela vägen och att vi alltid finns tillgängliga för dig.

Missnöjd med din assistans – välkommen att kontakta oss!

Är du inte nöjd med ditt nuvarande assistansföretag eller med dina beviljade assistanstimmar? Välkommen att höra av dig till oss. Det är inte ovanligt att vi får den typen av samtal. Vi har under våra år i branschen skaffat oss ett gott rykte och får många kunder genom referenser. När vi utför personlig assistans i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna eller Järfälla så arbetar vi alltid med hög servicenivå och stort engagemang.

Att ansöka om assistans eller överklaga ett befintligt beslut kan vara besvärligt och väldigt tidskrävande. Det innebär mycket pappersarbete och juridik och man behöver vara insatt i vilka delar som är viktiga att lyfta fram samt vilka rättigheter man har. Detta kan vi hjälpa dig med. Vi som arbetar inom assistansen har lång erfarenhet och vid behov så har vi även jurister med expertis inom assistans som vi tar hjälp av.

Vi uppfyller kraven för personlig assistans i Stockholm

Att vara personlig assistent är ett mycket speciellt jobb. Alla kunder har sina speciella behov, önskemål och drömmar och det uppstår ofta en nära kontakt mellan assistenten och kunden. Det är mycket viktigt att kontakten fungerar bra och är anpassad till de krav som personen med funktionsnedsättningen har.

Våra assistenter är alla mycket engagerade och flexibla. Situationen kan förändras och arbetet kan variera i omfattning efter situation. Det är därför mycket viktigt att vara lyhörd gentemot den enskildes önskemål.

Vi hjälper dig i dialogen med myndigheter

Vi har inte bara lång erfarenhet av personlig assistans, vi har dessutom fullödiga kunskaper om de lagar som reglerar assistans, LSS/LASS. Vi kan hjälpa dig med eventuella överklaganden, omprövningar och kontakter med Försäkringskassan. Vi sköter också personal- och rekryteringsfrågor, schemaläggning med mera – alltid i nära dialog med dig som kund.

På detta sätt kan vi erbjuda en individuell lösning som passar dig. Flexibilitet, delaktighet och självständighet är grundpelare i vår verksamhet.

Välkommen till oss på Adela Omsorg – din trygga och kompetenta leverantör av personlig assistans i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.