Bedrägeri mot äldre – undvik att bli drabbad

Polisen följer noga hur många äldre som drabbas av brott för att snabbt kunna fånga upp negativa tendenser. Under slutet av 2018 ökade telefonbedrägerier så lavinartat att polisen drog igång en informationskampanj riktad till äldre. Hoppet är givetvis att förebygga brotten genom att göra potentiella offer uppmärksamma på vissa signaler.
Telefonbedrägerier går ofta till så att du rings upp av någon som säger sig ringa från din bank. Under samtalets gång försöker bedragaren övertala dig att över telefon uppge koden till din bankdosa eller ditt mobila bank-id. Från augusti till november 2018 var det hela 85 miljoner kronor som försvann från äldres bankkonton på detta vis.

Polisen och SVT utbildar äldre
Eftersom antalet brott växte så pass mycket från 2017 till 2018, har polisen prioriterat att ta fram förebyggande åtgärder. Tillsammans med SPF Seniorerna och PRO har man utformat en informationskampanj med bland annat tv-sända heldagsseminarier. Seminarierna finns att se på SVT och är ett mycket bra sätt att lära sig mer om den här typen av brott. Kampanjen verkar ha gett goda resultat: antalet brott sjönk från augusti 2018 till januari 2019.

Att bedrägerier via nätet särskilt drabbar äldre är även ett tecken på det digitala utanförskap som många äldre upplever. Undersökningar visar att man känner sig utelämnad från samhället och upplever det som svårare att få kontakt med bland annat offentliga institutioner när fysiska kontor ersätts av nättjänster. Vårt digitaliserade samhälle är frukten av en mycket snabb utveckling som alla inte har ork eller möjlighet att hänga med i. Detta skapar osäkerhet som är lätt att utnyttja.

Prata med banken om din oro

Hur kan du skydda dig mot den här typen av bedrägeri? Ett första steg är att prata med din bank att ta fram förebyggande åtgärder. Dels är det viktigt för att bankerna ska se, att de behöver fortsätta arbeta på sina säkerhetsnät. Dessutom kan din bankkontakt förklara vilka uppgifter de kan komma att be om per telefon – till detta hör aldrig dina personliga koder. Behöver du logga in på ditt konto under samtalet är det alltid du själv som knappar in koden. Vet du säkert vad banken kan eller inte kan be dig om, är det enklare att reagera vid ett misstänkt samtal.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.