Den svenska äldreomsorgen genom tiderna, del 3: Den svenska äldreomsorgens framtid

I Adelabladets serie om den svenska äldreomsorgen genom tiderna har vi gått från 1800-talets fattigstugor via 1960-talets välfärdssamhälle till dagens tekniska hjälpmedel. Nu har det blivit dags att blicka framåt. År 2060 kommer 25 procent av Sveriges befolkning vara 65 år eller äldre – men hur ser framtiden ut för Sveriges äldreomsorg?  

Tekniska hjälpmedel blir vad vi gör dem till
I takt med att samhället förändras, förändras även behoven hos samhällets äldre. Inom äldreomsorgen gäller det att hänga med genom att hitta nya arbetssätt i samarbete med alla parter. Vi har i dag tillgång till en stor del tekniska hjälpmedel som bland annat innebär att vi kan bo kvar i hemmet längre upp i åldern och inte alltid behöver ta oss till vårdcentralen om vi mår dåligt. En del av dessa – exempelvis nattkameror – väckte viss skepsis i början. Att bli filmad när man sover ger upphov till frågor om integritet och intrång i privatliv. Men vid ett respektfullt och noga reglerat bruk kan kameran upplevas som ett mindre inkräktande alternativ.

Mer tid över för det mänskliga mötet
En vanlig oro inför framtidens äldreomsorg är att tekniken kommer att ersätta personal och leda till ännu färre mänskliga möten. Även om många idag är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende, är tristess och ensamhet vanliga problem. På den här punkten är forskare, politiker och verksamma aktörer överens: tekniska hjälpmedel är en utmärkt möjlighet att inte bara anpassa vård och säkerhetsåtgärder efter individen, utan även för att frigöra tid till det mänskliga mötet mellan personalen och den äldre.

Varför har vi brist på personal inom äldreomsorgen?
Andelen äldre i Sverige ökar – och det snabbt. Samtidigt är den största utmaningen inom äldreomsorgen att locka till sig personal. Låga löner, fysiskt tungt arbete och stressig arbetsmiljö är punkter som behöver åtgärdas för att arbetet inom äldreomsorgen ska bli mer attraktivt. De möjliga lösningarna är flera – en generell löneökning som visar att arbetet värderas och tas på allvar, tekniska hjälpmedel som hjälper personalen att lägga fokus på kontakten med den äldre, och rätt person på rätt plats, med specialkompetens där det behövs, är en bra början. Ett effektivare arbete och nöjdare personal leder i slutändan till större välmående och en positivare miljö för den som är beroende av hjälp i sin vardag.

Framtiden: privatiserad eller offentlig?
Där offentlig verksamhet måste gå via långa processer och djupgående utredningar, har privata aktörer helt andra möjligheter att implementera innovationer såsom ny teknik eller nischade boenden. Hos de privata aktörerna är beslutsprocesserna kortare och verksamheten styrs av efterfrågan. Det underlättar för verksamhetsledaren att testa nya metoder, som sedan kan utvärderas tillsammans med boende, personal och anhöriga. Många känner dock stor tilltro för den offentliga verksamheten, och möjligheten att påverka vården politiskt leder till öppna debatter och ett bredare engagemang. Den offentliga verksamheten är transparent, har tillgång till statliga medel och kontrolleras enligt gemensamma parametrar.

Hur vill du att din ålderdom ska se ut?
Oavsett hur svaret på den frågan lyder är det en god idé att följa den politiska debatten, våga berätta för anhöriga eller personal vad du känner dig bekväm med, samt vara öppen för nya idéer och metoder.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.