Positivt om privat äldreomsorg i Socialstyrelsens undersökning

Det finns seglivade myter om att pengar – inte medmänsklighet – styr de privata vårdbolagen inom äldreomsorgen. Men i Socialstyrelsens årliga mätning får de privata vårdbolagen minst lika positiva resultat som de kommunala. 

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av den svenska äldreomsorgen som resulterar i rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Undersökningen består av en enkät som skickas ut till alla över 65 år som antingen har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Målet med undersökningen är att få en bild av dagsläget inom den svenska äldreomsorgen: vad fungerar bra och var finns det luckor att åtgärda?

Siffrorna vi hänvisar till är det sammantagna resultatet, men i undersökningen syns stora skillnader mellan olika kommuner. Det är alltså intressant att titta närmare på just den kommun där du bor om du till exempel ska välja ett särskilt boende.

Fyra av fem äldre nöjda – men otydlig information ger negativa svar
Det sammantagna resultatet från undersökningen är glädjande – svaren är överlag positiva. Ungefär fyra av fem äldre är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst eller sitt boende. Majoriteten av deltagarna är nöjda med personalens insats och man upplever att man har möjlighet att påverka sin vardag. Å andra sidan informeras det för dåligt om tillfälliga förändringar, och deltagarna vet inte vem de ska vända sig till om de har synpunkter på sitt boende.

I den grupp deltagare som bor på särskilt boende är 83 procent nöjda med omsorgen. Detta gäller oavsett om boendet drivs kommunalt eller privat. De äldre upplever i hög grad att personalen på boendet alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. Dessutom är man nöjd över de möjligheter som finns att påverka hjälpen, så att den passar de individuella behoven.

Inom hemtjänsten är de deltagare som har privat hemtjänst över lag mer nöjda än de med kommunal sådan. Inom den privata hemtjänsten upplever man att personalen tar till sig synpunkter gällande omsorgen på ett bättre sätt än inom den kommunala hemtjänsten. Dessutom känner en större andel deltagare med privat hemtjänst att de har möjlighet påverka när personalen kommer och hur de utför olika uppgifter. En klar majoritet upplever att personalen oftast eller alltid hinner med det de ska.

Hur ser vägen ut mot en ännu bättre äldreomsorg?
Hur ska vi gemensamt förbättra äldreomsorgen och se till att nästa års undersökning visar på deltagare som känner sig ännu tryggare och nöjdare med den hjälp man får? Deltagarnas två egna önskemål borde vara enkla att åtgärda: de vill förvarnas om tillfälliga förändringar och få information om hur man lämnar synpunkter.

Den stora utmaningen för framtidens äldreomsorg ligger i personalbristen, och detta gäller både privata bolag och den offentliga sektorn. Specifikt för den privata äldreomsorgen gäller det dessutom att hänga med i statliga satsningar som görs och kunna matcha dessa. Annars blir satsningarna skeva och kommer inte alla äldre till godo. Å andra sidan är det enklare och smidigare för privata bolag att införa förbättringar i form av till exempel tekniska hjälpmedel, eftersom de inte behöver vänta in en lika lång beslutskedja.

För både privata och offentliga aktörer gäller det att hela tiden fortsätta utveckla verksamheten. Med hjälp av moderna hjälpmedel och tillräckliga personalresurser har vi möjlighet att skapa mer tid för det mänskliga mötet.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.