Behandling av uppgifter om anställda vid Adela Omsorg - information enligt dataskyddslagstiftningen

Behandling av uppgifter om anställda vid Adela Omsorg - information enligt dataskyddslagstiftningen 

Beroende på vilken anställning du har, finns du med i olika personalregister. 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Adela Omsorgs personalregister, utan kostnad. Skicka din begäran om registerutdrag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad, till den hemadress som är registrerad i Adela Omsorgs personaladministrativa system alternativt folkbokföringsadressen. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller missvisande, bör du kontakta dataskyddsombudet. 
Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna raderas, att de begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter, så som utbetalning av lön, och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte. Du har också rätt att återkalla ett samtycke, om behandlingen grundar sig på samtycke. 
Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller någon så kallad profilering i Adela Omsorgs personalregister.
Vill du veta mer om Adela Omsors dataskyddsarbete kan du kontakta ansvarig chef på Adela Omsorg. Du hittar också mycket information på Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.se). Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Informationen om personalregistren kommer att uppdateras kontinuerligt.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom ditt val att blir du kund hos Adela Omsorg. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Adela Omsorgs tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Adela Omsorg om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. 
Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. 
AB Adela Omsorg kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.
Behandlingen av dina personuppgifter i Adela Omsorgs kunddatabas sker med stöd av beställingsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Adela Omsorg. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Adela omsorgs verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt. 
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte eller säljas vidare till våra samarbetspartners, vänligen kontakta oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.