PERSONLIG ASSISTANS

Adela Omsorg har tillståndsbeslut från Socialstyrelsen att erbjuda personlig assistans till barn, unga och vuxna. 

Vem har rätt till
Personlig assistans?

Rätten till att få personlig assistans regleras enlig LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
För att kunna få personlig assistans krävs det att du tillhör en av de tre s.k. personkretsarna . Om du tillhör personkretsen har du rätt att ansöka om personlig assistans hos din kommun. I det fall dina grundläggande behov faller under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen över din assistans. Skulle dina grundläggande behov överstiga 20 timmar i veckan kan du ansöka om statlig assistansersättning hos försäkringskassan.

Vill du ha rådgivning eller hjälp med din ansökan? Besök vår systersida adelaassistans.se eller ring oss så hjälper vi till

010-16 65 000

ADRESS:

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

TELEFON:

010-16 65 000

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

© Copyright ADELA OMSORG AB 2018.