Kontakta oss

Ring till Adela Omsorg  010-16 65 000

Personlig assistans med engagemang

Avlösarservice

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga

eller andra närstående. Hjälpen utformas individuellt, du och dina anhöriga är högst delaktiga i hur hjälpen ska utformas och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med hygien, för­flyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider.

Avlösarservice hos oss utförs av erfaren kompetens personal och finns tillgänglig både dagtid, kvällar, nätter och helger. Du får hjälp av den personal som du känner förtroende för. Du kan få avlösarser­vice både regelbundet och vid akuta behov.

Syftet med avlösning är att du som anhörig ska få möjlighet att bland annat koppla av, samla krafter, delta i utbildningar eller aktiviteter.

Du ansöker om Avlösning hos kommunens/stadsdelsförvaltningens handläggare