Kontakta oss

Ring till Adela Omsorg  010-16 65 000

Personlig assistans med engagemang

Vårt arbetssätt

Vi anser att vi har nått kvalité i vårt arbete då du som kund känner att du har Trygg Omsorg som är utformat efter dina villkor och på det sätt som får dig att känna dig tillfreds.

 

För att kunna uppnå detta har vi utformat ett arbetssätt som omfattar olika delar som vi använder som byggstenar i vårt dagliga arbete för att uppnå vårt mål. Vi har med hjälp av våra byggstenar skapat en pyramid som omfattar alla viktiga arbetsmoment för oss för att kunna nå vårt mål ”Trygg Omsorg På Dina Villkor”.

asd