Kontakta oss

Ring till Adela Omsorg  010-16 65 000

Personlig assistans med engagemang

Kundval LOV

Riksdagen beslutade om den nya lagen november 2008 och den 1:a januari 2009 trädde lagen i kraft: Lagen om valfrihetssystem (LOV). Systemet innebär att det är den enskilde som beviljats hemtjänst som får välja vilken utförare som ska utföra tjänsten i det egna hemmet.

Det krävs anbudsskrivande och erhållande av avtal för att kunna bli en av de utförare som den enskilde kan välja.

Det innebär att vi som utförare ska uppfylla kriterier inom bland annat kvalitet, utbildningsnivå, erfarenhet, samarbete mellan utförare och myndighet, gällande lagstiftning och tillgänglighet.