Kontakta oss

Ring till Adela Omsorg  010-16 65 000

Personlig assistans med engagemang

Du väljer vem som ska utföra din hemtjänst

Avlösarservice, Vård av anhöriga i hemmet

Hemtjänst

Hos oss får Du Trygg Omsorg genom hög personalkontinuitet, självbestämmande genom att ...

Du bestämmer hur hjälpen ska utformas integritet genom att vi visar stor respekt för Dig, ditt liv och hur du vill ha det och flexibilitet genom att vi är lyhörda för dina förändrade önskemål och behov. Vi jobbar ständigt med kvalitet på alla områden genom uppföljningar, kundenkäter och utvärderingar och kvalitetssäkring på alla våra områden.

Kontaktmanskap

Du får en egen kontaktperson, den personal som du mest kommer att träffa, och som kan bistå dig med hjälp på olika sätt.

Språkkunskaper

All personal pratar svenska och vi har även personal som kan engelska, persiska, polska, ryska, finska, spanska, kurdiska och tyska.

Tystnadsplikt

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt. Det innebär att vår personal inte talar med någon utomstående om att du får hjälp eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.

Vi har avtal med Stockholm Stad, alla stadsdelar,

Sollentuna kommun och Solna kommun. Kundvalssystemet innebär ökad valfrihet och mångfald och det är Du som bestämmer vem som ska hjälpa Dig. Vi hoppas att viblir ditt självklara val!

Vi är idag auktoriserade i följande kommuner.

 

Kommunerna-300x105